pseudokod

(pseudocode) – programkods­liknande text som används för att be­skriva hur programkod bör vara upplagd. – Pseudo­kod kan inte kompileras eller köras, och den saknar en del information som behövs i riktig program­kod. Dess funktion är att ge programmerare en skissartad före­ställ­ning om hur en del av ett riktigt program kan vara upplagt. – Läs också om flödes­planer.

[programmering] [ändrad 30 maj 2020]