publik

(public) – offentlig, öppen – tillgänglig för alla. Försvenskad form av engelska adjektivet public, används i svensk fackterminologi när man talar om kryptering och internet. Se publik nyckel. Man talar också om internet som ett publikt (offentligt) nät.