publik

offentlig, öppen — tillgänglig för alla. Det är en försvenskad form av engelska adjektivet public, och används i svensk fackterminologi när man talar om kryptering och internet. – Se publik nyckel. – Man talar också om internet som ett publikt (offentligt) nät.

[språktips] [ändrad 22 november 2018]