Quickconnect

en teknik för snabbare handskakning vid uppkoppling av modem av 1990‑talstyp. Ingick i standarden V.92 (se modem). Byggde på att modemet lärde sig telefonförbindelsens egenheter och därför kunde minska uppkopplingstiden från 20—30 sekunder till ungefär hälften.

[datakommunikation] [ändrad 4 januari 2019]