QVGA

quarter video graphics array – bildskärm på 320⨯240 pixel (bildpunkter). Förr ett vanligt format på bildskärmar för mobiltelefoner och handhållna datorer. Det är en fjärdedel (quarter) av 640⨯480 pixel, som är minimimåttet för VGA‑formatet.

[bildskärmar] [förkortningar på Q] [ändrad 11 juni 2017]