polistrojan

  1. – datorinfektion som utges för att komma från polisen. (Vilket den naturligt­vis inte gör.) Kallas också för polis­virus. – Polis­trojaner är en typ av ut­pressnings­trojaner (ransom­ware). De gör att datorn blir oan­vänd­­bar. Text på bild­skärmen påstår att polisen har spärrat datorn därför att användaren har laddat ner musik eller film som skyddas av upp­hovs­rätten, porno­grafi eller bilder på sexuella över­grepp mot barn. Det påstås att användaren måste betala böter för att datorn ska bli använd­bar igen. Texten är vanligtvis skriven på dålig svenska, och bötes­beloppet anges i euro i stället för kronor. Naturligt­vis ska man inte betala, utan polis­anmäla, och om man betalar brukar det ändå inte hjälpa. – Se också trojansk häst;
  2. – trojansk häst som installeras av polisen i hemlighet. – Se hemlig data­avläs­ning.

Dagens ord: 2014-01-16