polistrojan

  1. – datorinfektion som utges för att komma från polisen. (Vilket den naturligt­vis inte gör.) Kallas också för polis­virus. – Polistrojaner är en typ av utpressningsprogram (ransom­ware). De gör att datorn blir oanvändbar. Text som visas på bildskärmen påstår att polisen har spärrat datorn därför att användaren har laddat ner musik eller film som skyddas av upp­hovs­rätten, pornografi eller bilder på sexuella över­grepp mot barn. Det påstås att användaren måste betala böter för att datorn ska bli använd­bar igen. Texten är vanligtvis skriven på dålig svenska, och bötes­beloppet anges i euro eller bitcoin i stället för kronor. Naturligtvis ska man inte betala, utan polisanmäla, och om man ändå betalar brukar det inte hjälpa. – Se också trojansk häst;
  2. – trojansk häst som installeras av polisen i hemlighet. Till skillnad från den typ av polistrojaner som beskrivs här ovanför är dessa gjorda för att inte märkas. – Se hemlig dataavläsning.

[bluff och båg] [it-relaterad brottslighet] [skadeprogram] [övervakning] [ändrad 28 mars 2020]

Dagens ord: 2014-01-16