ray casting

beräkning av hur ljus strålar från en punkt till alla ytor i ett rum, men utan beräkning av reflekterade ljusstrålar. – Ray casting är alltså en enklare form av ljussättning (ray tracing). Ray casting kan användas i datoranimering för att generera skuggor och dagrar, men eftersom tekniken inte lägger till reflekterat ljus blir det inga nyanser. Tekniken kan också användas för att förenkla datoranimeringar, till exempel för att ta bort sådana objekt och ytor som ändå inte syns från en viss punkt och för olika tekniska ändamål. Tekniken har funnits sedan 1960-talet, men benämningen ray casting är från 1980-talet. Det finns ingen svensk term.

[datoranimering] [14 augusti 2017]