recovery point objective

(RPO) – om backup: längsta tid för dataförlust; målsättning för återställning av data  – den längsta tid som organisationen för dataförlust vid haveri. Enkelt uttryckt: längsta tiden mellan två kompletta backuper. När man bygger upp ett backupsystem bör man fastställa RPO och anpassa systemet till det. – Jämför med RTO.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 3 september 2019]