recovery point objective

(RPO) – om backup: längsta acceptabla avbrott vid dataförlust; målsättning för återställning av data – den längsta tid som en organisation kan acceptera dataförlust vid haveri. Enkelt uttryckt: längsta tiden mellan två kompletta backuper. När man bygger upp ett backupsystem bör man fastställa RPO och anpassa systemet till det. – Jämför med RTO.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 3 september 2019]

Dagens ord: 2022-11-18