Red Sky Alliance

en organisation för snabbt utbyte av information om hot mot it-säkerhet. Medlemmarna är företag. Meningen är att nya hot ska rapporteras omedelbart så att alla medlemmar får kännedom om dem och kan utbyta erfarenheter och råd. Organisationen bildades 2012. – Se wapacklabs.com/redskyalliance.org.

[it-säkerhet] [organisationer] [ändrad 14 maj 2020]