regionalt nät

(regional area network, för­kortat RAN) – datornät eller mobilnät som omfattar ett större område, ofta landsbygd. Talar man i stället om storstäder används på engelska be­näm­ningen metro­politan area network, för­kortat MAN, på svenska stads­nät. Den vanligaste typen av regionalt nät är mobilnät, på engelska wire­less regional area net­works, ibland för­kortat WRAN.

[nätverk] [ändrad 8 november 2019]