regionalt nätverk

(regional area network, för­kortat RAN) – datornätverk eller mobilnät som omfattar ett större område, ofta landsbygd. Talar man i stället om storstäder används på engelska be­näm­ningen metro­politan area network, för­kortat MAN, på svenska stads­nät. Den vanligaste typen av regionalt nätverk är mobilnätverk, på engelska wire­less regional area net­works, ibland förkortat WRAN.

[nätverk] [ändrad 1 september 2020]