registraturfunktion

(registration authority, förkortat RA) – organisation som tar emot ansökan om e‑legitimation och kontrollerar den sökandes uppgivna identitet.

[identifiering] [ändrad 9 november 2019]