regressionstest

test av ifall befintlig, redan testad programkod påverkas av nyare programkod eller av ändringar i andra delar av programkoden. – På engelska: regression test.

[programmering] [testning] [ändrad 10 december 2019]