rekt

(för wrecked) – utslagen, tillintetgjord, utskämd, asfull. Förekommer ofta som tagg: #rekt.

[nät- och sms-språk] [22 februari 2019]