research

research betyder naturligtvis forskning, men minst lika ofta syftar det på marknadsundersökningar och liknande. När man säger research på svenska brukar man mena informationssökning, men inte med den djupgående granskning och utvärdering som förekommer i akademisk forskning.

[marknadsföring] [språktips] [ändrad 27 juli 2020]