returkoppling

(loopback) – det att elektroniska meddelanden skickas tillbaka till avsändaren efter att de har nått mottagaren. Detta görs:

  1. – för att avsändaren ska kunna se om meddelandet ändrats på vägen, eller:
  2. – för att man ska kunna spåra fel i nätverket.

[datakommunikation] [it-säkerhet] [ändrad 9 juni 2020]