Rhodes, Ida

(1900—1986) – ukrainsk-amerikansk datapionjär, expert på programmering. – Ida Rhodes föddes i Ukraina, kom till USA 1913, och läste senare mate­matik på Cornell-uni­versi­tetet. Det var hon som kon­stru­erade det första dator­systemet som an­vändes av ameri­kanska Social security administration. På 1950-talet var hon med och ut­veck­lade program­språket C-10 för Univacs stor­dator. Det var också Ida Rhodes som skrev det program för be­räkning av judiska helg­dagar som fort­farande används i kalender­program.