riskanalys

– systematisk bedömning av risker i it-säker­het. I risk­analys ingår två steg:

  1. – bedömning av risken, det vill säga hot och sår­bar­heter samt sannolikheten för att hoten blir verklig­het;
  2. – riskvärdering, det vill säga upp­skattning av skade­kostnaden.

[it-säkerhet] [ändrad 16 maj 2018]