riskaptit

(risk appetite) – den nivå av risktagande som en organisation anser sig kunna acceptera innan den sätter in motåtgärder. – Termen riskaptit är definierad i standardiseringsorganisationen ISO:s standard Risk management (ISO 31000:2018) – se ISO:s webbsidor.

[riskhantering] [9 maj 2021]

Dagens ord: 2021-05-18