RMON

remote network monitoring – standard för insamling och samman­ställ­ning av den information som nätverksadministratören behöver för att sköta ett distribuerat nät, alltså ett datornät där användarna sitter i olika lokaler. De flesta nyare nät är anpassade för RMON. – Det ursprungliga RMON har följts av RMON2 och SMON. – Mer i Wiki­pedia.

[förkortningar på R] [nätverk] [ändrad 17 januari 2018]