rotationskö

(round robin) – i programmering: med tidsbegränsning. – Rotationskön  är en datastruktur. Processer som står i kö behandlas i tur och ordning (först in – först ut), men det får bara ta en viss begränsad tid för varje process (sam­ma tid för alla). Om processen inte kan avslutas i tid avbryts behandlingen, och processen får ställa sig sist i kön. Fördelen med principen rotations­kö är att en tidskrävande pro­cess inte kan block­era andra processer. – Kallas på svenska också för cirkulär processlista.

[datastrukturer] [ändrad 16 februari 2017]