runtime error

körfel, exekveringsfel – problem som uppstår när man kör ett pro­gram. (Alltså vid run­time.) Pro­blemet kan bero på fel i pro­gram­koden eller på en oför­ut­sedd kon­flikt mellan pro­grammet och datorn.

[programkörning] [ändrad 17 november 2018]