(S)

”seriously” – tillägg i sms, chatt eller liknande med be­ty­delsen ’”detta är all­var­ligt menat,’ inte ironiskt”. – Även: Social­demo­krat­erna.