(S)

”seriously” – tillägg i SMS, chatt eller liknande med be­ty­delsen ”detta är all­var­ligt menat, inte ironiskt”. – Även: Social­demo­krat­erna.

[nät- och sms-språk]