sand dollar

beteckning på Bahamas nationella kryptovaluta, som införs 2018.  Det är en digital centralbankspeng som är knuten 1:1 till Bahamadollarn, som i sin tur är knuten 1:1 till USA-dollarn. Sanddollarn har testats på delar av Bahamas under 2019 och ska släppas i hela öriket i oktober 2020. – Se Bahamas centralbanks webbsidor. (Sand dollar är också namnet på ett slags sjöborre.)

[kryptovalutor] [ändrad 24 september 2020]