sandbox escape

sandlådeutbrytning – sätt att få skadeprogram som körs i en så kallad sandlåda att attackera andra delar av systemet. – En sandlåda är en hårt kontrollerad och isolerad del av ett operativsystem: program som körs i sandlådan får påverka resten av systemet enbart på tillåtna sätt. Åtkomst till resurser i systemet är begränsad. Ett skadeprogram som körs i en sandlåda ska därför inte kunna ställa till nämnvärd skada. En sandbox escape är ett sätt att kringgå denna begränsning. Ett annat skadeprogram som trängt in utanför sandlådan kan till exempel se till att kod som exekveras inuti sandlådan kan påverka program och resurser utanför sandlådan. 

[attacker] [ändrad 22 januari 2022]

Dagens ord: 2022-01-31