sanity check

rimlighetsbedömning, rimlighetstestning – i programutveckling: grovtestning som går ut på att på ett tidigt stadium utesluta dumma och uppenbara fel. Ungefär: ”var programmeraren nykter när hon skrev detta?”, alternativt: ”har vi tänkt rätt?”. Brukar senare följas av mer utförlig testning.

[programmering] [testning] [ändrad 27 oktober 2014]

Dagens ord: 2014-10-30