sanningsvärde

i logik: det ett på­stående är sant eller falskt. – I datorer kan sannings­värdena sant och falskt representeras av talen 1 och 0. Det har också utarbetats logiska system med fler än två sanningsvärden. – På engelska: truth value, på tyska: Wahr­heits­wert. – Se också sanningsvärdetabell och Boolesk algebra.

[logik] [ändrad 31 juli 2021]