sidfot

text och annan information nedtill på en sida, skild från huvuddelen av texten. – Sidfoten (på engelska footer) innehåller ofta sidnummer men kan också innehålla annan information, till exempel adress och telefonnummer på brevpapper och i e‑post. I ordbehandlingsprogram och i e‑postprogram brukar man kunna utforma sidfoten i en särskild mall. – Se också sidhuvud.

[e-post] [ordbehandling] [typografi] [ändrad 14 november 2018]