scheme

plan, intrig – engelska scheme ska inte förväxlas med engelska schema.

[språktips] [ändrad 15 maj 2022]