scheme

plan, intrig – ska inte förväxlas med engelska schema.