schema

  1. – engelska schema betyder diagram, schema, uppställning, figur. – När det gäller it syftar engelska schema ofta på en schematisk beskrivning av sambanden mellan delarna av ett system eller ordningsföljden i en process. Det kan då översättas med diagram eller schema.
  2. database schema – databasschema, databasdiagram – en beskrivning av hur en databas ska vara uppbyggd, vad som ska finnas i den och hur delarna hänger ihop. Schemat realiseras av en databashanterare;
  3. – på svenska: schema i betydelsen tidplan heter schedule på engelska.

– Det svenska ordet schema böjs så här: det schemat, flera scheman; de schemana. Plural av engelska schema är schemas eller schemata. – Engelska schema ska inte förväxlas med det besläktade ordet scheme, som betyder plan, intrig.

[databaser] [språktips] [systemutveckling] [ändrad 22 januari 2019]