Section 508

amerikansk lag om att myndigheternas it-system ska vara tillgängliga för funktionshindrade medborgare och anställda, utom när det blir orimligt kostsamt. – Läs mer här. – Till lagen hör specifika bestämmelser om hur den ska tillämpas. Kraven gäller bara för federala myndigheter, men eftersom de är it-före­tagens största enskilda kund har lagen fått genomslag även i den privata sektorn. – Fler lagar.