security information and event management

(förkortat SIEM) – teknik för att sammanställa och analysera information från it-säkerhetssystem. Syftet är att ge användarna möjlighet att höja säkerheten, täppa till sårbarheter och snabbt reagera på nya hot och attacker. Siem brukar ses som en kombination av SIM (security information management) och SEM (security event manager).

[it-säkerhet] [ändrad 1 februari 2018]