security information management

förkortat SIM – insamling och sammanställning i realtid av information av betydelse för it-säkerheten. Informationen sammanställs i realtid i form av diagram eller loggar, och övervakas av en människa som utvärderar informationen och vid behov vidtar åtgärder. Benämningen används ibland om hela säkerhetssystemet, men i strikt betydelse betecknar den bara den del av systemet som rapporterar vad som händer. – Jämför med security information and event management (SIEM) och security event manager (SEM).

[it-säkerhet] [ändrad 19 augusti 2020]