security information management

förkortat sim – insamling och sammanställning i realtid av information av betydelse för it-säkerheten. Informationen sammanställs i realtid i form av diagram eller loggar och övervakas av en människa som utvärderar informationen och vid behov vidtar åtgärder. Benämningen används ibland om hela säkerhetssystemet, men i strikt betydelse betecknar den bara den del av systemet som rapporterar vad som händer. Jämför med security information and event management (siem) och security event manager (sem).