security orchestration, automation and response

(SOAR) – orkestrering, automatisering och åtgärdande i it‑säkerhet – en kombination av program som tillsammans gör att en organisation utan mänsklig medverkan kan upptäcka och bemöta mindre allvarliga hot mot it‑säkerheten.

[it-säkerhet] [7 augusti 2019]

Dagens ord: 2020-04-19