Seen

ett ”självcensurerande” typsnitt som auto­matiskt täcker över ord som säker­hets­tjänster letar efter i elek­tro­nisk över­vak­ning. (Så här.) Seen har utveck­lats av den slovenska form­givaren Emil Kozole (emilkozole.com). Orden som döljs är de ord som finns i offentlig­gjorda listor från USA:s Depart­ment of home­land security och brittiska GCHQ. Emil Kozole understryker att typ­snittet Seen inte skyddar mot över­vakning. Syftet är att göra an­vändarna medvetna om övervakningen och dess omfatt­ning. – Se projectseen.com, där Seen också kan laddas ner.

[typografi] [övervakning] [ändrad 14 mars 2019]

Dagens ord: 2015-07-29