sekretessförbindelse

(non-disclosure agreement, ofta förkortat NDA) – avtal mellan ett företag och en person om att inte sprida viss information vidare. Som regel lämnat skriftligt. Sekretessförbindelser är vanliga när man har med amerikanska företag att göra. Avtalens juridiska värde i Sverige är begränsat, eftersom alla har rätt att lämna uppgifter till pressen med meddelarfrihet. Lagen om skydd av före­tags­hem­lig­heter (länk) gäller å andra sidan oberoende av vilka papper man har, eller inte har, skrivit på.

[juridik] [ändrad 2 november 2017]