Semla simulator

Gapa stort!

datorspel som ger användaren möjlighet att äta ett obegränsat antal vir­tu­ella semlor, förutsatt att hon kan fånga dem i sin virtuella mun. Spelet har ut­veck­lats av det svenska företaget Vobling (vobling.com) (nere i oktober 2017). – Se Youtube. – Programmet är också känt som ”Semmel-vr-appen”, se denna länk.

[spel] [ändrad 25 oktober 2017]

Dagens ord: 2017-01-19