shade

to throw shade – att tala illa om någon. Uttrycket används i synnerhet om inlägg på Twitter.

[jargong] [sociala medier] [ändrad 25 september 2018]