shade

throw shade – att prata illa om någon. Uttrycket används i synnerhet om inlägg på Twitter.