sharewhere

skämtsamt för teknik som visar för andra var en användare befinner sig. Används om Googles tjänst Latitude. – Ordet sharewhere anspelar på shareware.