sheepdip

(sheep dipping, footbath) – viruskontroll på disketter, CD och DVD innan deras inne­håll görs till­gängligt för en dator eller ett nätverk. – Sheep­dip computer – dator som används bara för viruskontroll. – Sheep­dip är en rengörings­vätska som man doppar får i före klippning. Den dödar ohyra och skabb. – Militärt: sheepdipping – hemlig överföring av militär personal till underrättelseverksamhet.

[jargong] [skadeprogram] [ändrad 15 maj 2022]