sheepdip

(sheep dipping, footbath) – viruskontroll på disketter, cd och dvd innan deras inne­håll görs till­gängligt för en dator eller ett nät. Sheep­dip computer – dator som bara används för virus­kontroll. – Sheep­dip är en ren­görings­vätska som man doppar får i före klippning. Den dödar ohyra och skabb.