shilling

to shill – låtsas vara en oberoende bedömare när man inte är det. – En shill kan ha fått betalt för att framföra en åsikt om en produkt eller något annat, eller ha något annat slags relation till produktens tillverkare, men berättar det inte. – Shilling är också valuta i flera länder. Förr i Storbritannien var en shilling 1/20 pund.

[bluff och båg] [2 juni 2022]