showback

internredovisning – i it: rapport till avdelningarna i ett företag om deras respektive användning av företagets it-resurser, men utan krav på att avdelningarna betalar för det de använder. Syftet är i stället att skapa medvetenhet och att stimulera till sparsamhet. Ordet showback anspelar på chargebackinterndebitering.

[företag och ekonomi] [it-system] [29 november 2019]