shrinkwrap

inplastning; shrinkwrapped – inplastad. – Ordet shrinkwrapped användes ofta om förpackningar med datorprogram på den tiden när datorprogram levererades på diskett, CD eller DVD. Ofta påstod programleverantören att om man bröt plastomslaget så hade man därmed godkänt kontraktsvillkoren, något som juridiskt sett var dubiöst. – Jämför med browse­wrap och click­wrap.

[juridik] [ändrad 17 januari 2021]