SHS

Spridnings- och hämtningssystem – ett svenskt system för informationsutbyte mellan myndig­heter. Bygger på öppna standarder, webb­gräns­snitt och elektroniska certifikat. Ut­vecklingen av SHS på­börjades 1997, och det började in­föras under 2002. – Information från samarbetsorganisationen SHS‑rådet finns på Försäkringskassans webb­plats (länk).

[förkortningar på S] [it-säkerhet] [myndigheter] [ändrad 8 januari 2018]