signalskydd

åtgärder som vidtas för att skydda elektroniska meddelanden från obehörig åtkomst. I signalskydd ingår:

 • textskydd – se kryptering;
 • trafikskydd – åtgärder som gör det svårt för obehöriga att identifiera och uppfånga meddelandena. På engelska: traffic flow protection. Trafikskydd är till exempel:
  • störsändningar;
  • falska meddelanden;
  • sändning på hoppande frekvenser och:
  • snabbsändning.

   

– Se denna informationsfilm från MSB. – På engelska: signal protection.

[skydd] [ändrad 13 februari 2020]