silversurfare

pensionär med goda färdigheter i att använda dator och smart mobil. – Ordet kommer av seriefiguren Silversurfaren (se Wikipedia); Zilverzurfarn är artistnamn för den svenska rockmusikern Johan Zachrisson. – Se också surfning.

[it-folkgrupper] [surf] [22 februari 2021]