SIV

system integrity verifiers – i it-säkerhet: system som övervakar systemfilerna för att se om någon ändrar dem (vilket angripare kan göra för att senare kunna göra intrång i systemet). Även andra delar av systemet övervakas.

[förkortningar på S] [it-säkerhet] [ändrad 20 januari 2016]