skala

(to scale) – om it-system: att kunna byggas ut så att kapaciteten ökar i motsvarande grad; att vara skalbar. – ”Nätverket skalar bra” betyder att man kan bygga ut nätverket (ansluta fler användare eller fler servrar) utan att de som redan är anslutna märker någon större försämring. Skalbarhet är i princip aldrig hundraprocentig, eftersom utbyggnad av systemet har en kostnad i form av mer omfattande kommunikation mellan delarna. – To scale out – att skala ut – är att höja kapaciteten genom att skaffa mer utrustning av samma slag som det man redan har. (I stället för att höja kapaciteten hos befintlig utrustning, eller skaffa mer kraftfull utrustning.) To scale in – att skala in – är att minska kapaciteten på motsvarande sätt.

[it-system] [ändrad 3 juni 2020]