skalbarhet

(scalability) – utbyggbarhet utan allvarlig försämring av prestanda. Man säger att något ”skalar bra” om det är kan expandera utan att därför fungera sämre. – Horisontell skalbarhet är när något går att bygga ut på bredden – man lägger till fler av samma slag, till exempel fler persondatorer i ett lokalt nätverk (horizontal scalability); vertikal skalbarhet är att lägga till mer resurser eller fler funktioner per ansluten enhet. Till exempel att förse datorerna med mer utrustning eller fler program som körs samtidigt (vertical scalability).

[it-system] [ändrad 3 december 2018]