skärmläsare

program som läser upp text från datorskärmar med konstgjort tal (talsyntes). Används för webbsidor, e‑post och andra digitala dokument. Det finns också skärmläsare som omvandlar text på bildskärmar till punktskrift för blinda. Punktskriften kommer upp i en speciell apparat med rörliga punkter. – Skärmläsare används främst av blinda och synskadade, men också av seende. Kallas också för skärmläsningsprogram. – På engelska: screen reader.

[tillgängligt] [ändrad 21 maj 2018]