skönskrivare

(letter quality printer, daisy wheel printer) – äldre typ av skrivare som gjorde prydliga utskrifter som såg ut att vara skrivna med elektrisk skriv­maskin. – Alternativet på den tiden var matrisskrivare, som satte samman tecknen av små, urskiljbara punkter. Skönskrivare skrev däremot varje tecken som en helhet genom att en typ trycktes mot papperet med ett färgband emellan. Alltså som en själv­gående elektrisk skriv­maskin. Vanligtvis hade skrivarna ett typhjul (daisy wheel) där typarmarna gick ut från mitten som ekrarna i ett hjul. Längst ut på varje typarm fanns en bokstav eller annat tecken. Typhjulet roterade snabbt och utan uppehåll: för att skriva en bokstav klippte en liten hammare till rätt bokstav i det ögonblick då den passerade rätt position på papperet. – En uppen­bar nackdel med skönskrivare var att de bara kunde skriva de tecken som fanns på typhjulet, och de kunde inte skriva ut bilder. De ersattes därför på 1980‑talet av laserskrivare. – Se också radskrivare.

[skrivare] [ändrad 23 april 2021]